Keputusan Ditangan Chairman WiraMaster Groups dan selaku Jabatan Pengarah Besar RanauFM

SRI MUDA 27.04.2024 The surprise meeting started late at 22:15 HRS until it ended at 02:00 HRS for 3 hours 45 minutes, the Chairman of WiraMaster Groups who also holds the position of Director General Department of RanauFM, YAB Tan Sri Azmi Sahadan conveyed to the Chief Confidential Secretary , Puan NurLinah Johari made a wise decision "Ranau as the Host for the 2024 Kaamatan Festival this time", RANAUFM will not be held LIVE organized because there is no response nor because there is no organizing or sending via email RanauFM, meaning, from the government, RTM Sabah, the Ranau District Council nor the organizers from KDCA. therefore, RanauFM works as usual through broadcasting, news such as weather information, congested roads, and important information after having a feast with friends at an open house at Taman Sri Muda Seksyen 24, Shah Alam, Selangor yesterday.


News Source

RanauFM News Department

SRI MUDA 27.04.2024 Mesyuarat mengejut bermula lewat jam 22:15 HRS sehingga tamat pada jam 02:00 HRS selama 3 jam 45 minit, Pengerusi WiraMaster Groups yang juga memegang jawatan Ketua Pengarah Jabatan RanauFM, YAB Tan Sri Azmi Sahadan menyampaikan kepada Ketua Setiausaha Sulit, Puan NurLinah Johari membuat keputusan yang bijak "Ranau sebagai Pengacara Pesta Kaamatan 2024 kali ini", RANAUFM tidak akan diadakan secara LIVE kerana tiada sambutan mahupun kerana tiada penganjuran atau penghantaran melalui email RanauFM, maksudnya, daripada kerajaan, RTM Sabah, Majlis Daerah Ranau mahupun penganjur dari KDCA. justeru, RanauFM berfungsi seperti biasa menerusi penyiaran, berita seperti maklumat cuaca, jalan sesak, dan maklumat penting selepas mengadakan kenduri bersama rakan-rakan di rumah terbuka di Taman Sri Muda Seksyen 24, Shah Alam, Selangor semalam.


Sumber Berita


Jabatan Berita RanauFM